kk@thermocell.dk +45 96 69 50 60    DK 

Indeklima

Både for meget og for lidt fugt i indemiljøet giver dårligt indeklima, og fugtmængden bør reguleres med udluftning eller etablering af ventilation.

Konstruktioner med Thermocell FSC®-C013321 certificeret træfiberisolering kan - uden anvendelsen af en plastdampspærre - bidrage til regulering af fugtindholdet i indemiljøet og dermed til et behageligt indeklima. Således kan træfiberisolering både transportere fugt og virke som fugtbuffer, hvorved f.eks. årstidvariationer i indemiljøets fugtforhold kan minskes.

Det gælder imidlertid typisk, at indemiljøet - pga. højere temperatur og tilførsel fra mennesker og deres aktiviteter - indeholder højere absolutte fugtmængder end udemiljøet. Det er derfor vigtigt, at konstruktioner, der adskiller inde- og udeklima, udformes korrekt.

Fugt fra indemiljøet må gerne ved diffusion udveksles med og transporteres gennem konstruktionerne - men må ikke ophobes i disse i skadelig grad.

Skadelig ophobning af af fugt vil - uanset valg af byggematerialer - kunne medføre grobund for f.eks. skimmel på såvel organiske som uorganiske materialer. 


Fugtsikre konstruktioner

Thermocell FSC®-C013321 certificeret træfiberisolering er fugtteknisk vurderet af Rise, Sveriges Provnings- og Forskningsinstitut.

På basis af Rise´s udtalelse i relation til Thermocell træfiberisolering samt viden om fugttekniske forhold generelt anbefales det i konstruktioner, der adskiller inde- og udeklima, bl.a. at iagttage følgende forhold:

En klimaskærm og anden afdækning skal uanset valg af byggematerialer altid effektivt forhindre, at regnvand, sne, udsivende vand e.l. trænger ind i konstruktionen / isoleringen.

Konstruktioner skal uanset valg af byggematerialer opføres med høj lufttæthed, således at varm, fugtig indeluft effektivt forhindres i gennem konvektion / trykforskelle at blive ført ud i de koldere dele af isoleringen med risiko for kondensering til følge.

Lufttæthed sikres f.eks. med anvendelse af en dambremse på indersiden af isoleringen, der omhyggeligt tapes/fuges i alle samlinger, samt anvendelsen af et lufttæt plademateriale eller en dug på udvendig side.

I konstruktioner med Thermocell FSC®-C013321 certificeret træfiberisolering skal blot etableres mindst en 5 gange højere vanddampdiffusionsmodstand på indersiden af isoleringen i forhold til diffusionsmodstanden på ydersiden af isoleringen. Dette forhold skal sikres også ved randområder og gennemføringer. På den måde kan man opnå, at fugt transporteres af konstruktionerne uden at ophobes i dem.

Der kræves altså ikke nødvendigvis helt fugttætte membraner ind mod indemiljøet – blot ovenstående overholdes. Derved undgår vi at skulle leve i en plastpose! Korrekte diffusionsmodstande sikres gennem rigtigt materialevalg på henholdsvis inderside og yderside. 

Det skal afslutningsvis nævnes, at den nævnte faktor 5 i forskel på diffusionsmodstandene kan betragtes som en god tommelfingerregel. Det er en konservativ dimensionering således, at man er på sikre side. En mere omfattende og detaljeret beregning af fugtforholdene i en konstruktion foretages v.hj.a. den såkaldte GLACER-metode. 

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok